Списки вступників рекомендованих до зарахування згідно за кошти юридичних та/або фізичних осіб на базі ПЗСО(Поповнення)