Студ рада коледжу

Органами студентського самоврядування є:

 • Конференція студентів Коледжу;
 • Студентська рада Коледжу;
 • Представницький орган студентського самоврядування;
 • Студентська рада гуртожитку.

Студентська рада Коледжу — це вищий колегіальний орган студентського самоврядування Коледжу, який очолює систему до якої входять Paди студентського самоврядування гуртожитку Коледжу та старостати відділень.

До складу Студентської ради, яка затверджується наказом директора Коледжу, входять голова ради, заступник голови ради, секретар, голови Ради за секторами роботи.

Засідання Студентської ради проводяться щомісячно, де обговорюються питання організації та проведення дозвілля, форми співпраці з міським відділом у справах сім’ї та молоді, спортивно-масової роботи тощо. Студентське самоврядування є засобом реалізації студентством своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією коледжу та у співпраці з нею. Завдяки студентським ініціативам визначаються нові напрямки розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалюється освітній процес.

А найголовніше – це саме ті представники студентського самоврядування, які готові витрачати свій вільний час на те, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, та клопотаннями від імені молоді до адміністрації коледжу, допомагати вирішувати будь-які проблеми та труднощі, підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо!

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створені комісії:

 • науково-дослідна
 • соціально-волонтерська
 • інформаційно-просвітницька
 • культури та дозвілля

Голова студентської ради: Шапка Віра

 • організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • входить до складу педагогічної ради коледжу і може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та Комісій коледжу;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або Конференції студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або Конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентського самоврядування у Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі


Заступники: Гаїна Аркадій, Панасенко Владислав

 • в разі відсутності голови головують на засіданнях;

 • виконують делеговані їм повноваження. 


Секретар: Папук Олександра

 • веде протоколи засідань;

 • відповідає за документацію, вирішує і координує організаційні питання;

 • має право голосу у вирішенні спірних питань на засіданнях Студентської ради;

 • бере активну участь у діяльності Студентської ради;

 • обов’язково присутній на засіданнях Студентської ради.


Науково-дослідна комісія: Чоботар Богдана

 • підтримує зв’язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчально-виховної роботи з метою вдосконалення освітнього процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
 • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами;
 • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
 • забезпечує контроль відвідування занять студентами;
 • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять.


Соціально-волонтерська комісія: Дорофей Сергій

• забезпечує створення сприятливих умов для реалівації соціальних прав студентів;

 • підтримує зв’язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;

 • співпрацює з Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста та Благодійною організацією «Буковинська мрія» за проєктом Благодійного фонду «Я майбутне України»

 • участь у благодійних акціях


Інформаційно-просвітницька комісія: Войтович Вікторія

• акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, Інтернет ресурси тощо;

 • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;

 • забезпечує розробку та виготовлення стендів, листівок, буклетів,

 • висвітлює інформацію проведених заходів на сайті коледжу, соцмережах.


Комісія культури та дозвілля: Шаряк Катерина

• вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори,

 • дискотеки, походи тощо)

 • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

 • ініціює та проводить загальноколеджні заходи культурно-масового характеру;

 • надає пропозиції керівництву коледжу щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків.