Студентська Служба Порозуміння

ССП – Студентська Служба Порозуміння.

Її роль у профілактиці та вирішенні конфліктів серед студентської молоді.

Місія СПП: за допомогою студентської медіації вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом,  шляхом переговорів за допомогою  нейтрального неупередженого посередникамедіатора.

Медіація ровесників – спеціальний підхід у медіації, коли медіаторами в конфліктах між студентами є також студенти.

Задача ССП: навчити студентів бути толерантними до думки інших, протистояти насильству, булінгу, дискримінації в колективі.

 Конфлікт  це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей.

 Суперечка через різні погляди чи інтереси – це інцидент, він може бути одноразовий чи рідкісний. 

Конфлікт – це тривале явище.

Міжособистісний конфлікт –  це найпоширеніший конфлікт.                                   

 Виникнення міжособистісних конфліктів визначається ситуацією, особистісними особливостями людей, ставленням особистості до ситуації і психологічними особливостями міжособистісних відносин.

 Що ускладнює вирішення конфлікту

 • Небажання визнати, що конфлікт існує і зайнятись його вирішенням;
 • Невміння визнавати свої почуття і почуття іншої людини;
 • Невміння будувати комунікацію в конфлікті, наприклад, вислуховувати людину та пояснювати, як ви її зрозуміли;
 • Вузькість погляду на можливий результат конфлікту (бачення тільки одного/свого способу вирішення).

Джерела конфліктів :    

 • Брак інформації, її неточність і / або різниця в її розумінні;
 • Неповага, стереотипи, недовіра, відстоювання свого погляду як єдиного правильного;
 • Відмінності в цілях, потребах і інтересах;
 • Боротьба за владу і ресурси, обмеження в часі, неефективні методи прийняття рішень;
 • Відчуття небезпеки, загроза ідентичності, різні критерії оцінювання ідей;
 • Індивідуальні відмінності, особиста неприязнь.

Бар’єри комунікації, які призводять до конфліктів:

 • Оціночні судження: оцінка-ярлик, оцінка-порівняння;
 • Вимога. Наказ. Команда;
 • «Діагноз». Вказівка на те, що «ти повинен» (якщо не було попередньої домовленості);
 • Докір. Звинувачення. Погроза. Шантаж.;
 • Моралі, нотації. Приниження;
 • Готові рішення, підказки, непрохані поради;
 • Обзивання, висміювання, сарказм;
 • Узагальнення (все, всі, ніхто, ніколи, ніде і т.п.);
 • Ухилення від розмови, мовчання.

Що таке медіація.

Медіація – це процедура врегулювання конфлікту / спору шляхом переговорів сторін цього конфлікту за допомогою одного або кількох нейтральних неупереджених посередників (медіаторів), які мають відповідну підготовку,навички та викликають довіру у обох сторін конфлікту.

Медіація особливо важлива в ситуаціях, які чутливі до збереження стосунків у майбутньому.

Медіатор  це спеціально підготовлений нейтральний та незалежний посередник, який, дотримуючись певних процедур, допомагає сторонам конфлікту у його врегулюванні, організовує та проводить медіацію.

Медіатор не є арбітром або суддею, він не приймає рішення, як діяти, не осуджує і не оцінює дії сторін.

Роль медіатора у процедурі вирішення конфлікту.

 • Допомогти сторонам конфлікту вислухати один одного без емоційного напруження;
 • Запропонувати сторонам сформулювати, як вони бачать вирішення ситуації;
 • Допомогти узгодити ті способи виходу з ситуації, які влаштовують кожну з сторін;
 • Допомогти сторонам перевірити рішення, які приймаються, на реалістичність;
 • Висловити подяку за згоду вирішити конфлікт і впевненість, що їх домовленість буде виконана.

Правила медіації:

 • Добровільна участь у медіації конфлікту 2-х сторін;
 • Правила спілкування одні для всіх: повага та уважність один до одного, спілкування без образ і критики.

Переваги медіації однолітків

 • Конфлікти серед студентів не нагнітаються (не розростаються);
 • Конфлікти не поширюються на більшу кількість людей (групу однолітків);
 • Батьки не мусять звертатися до «зовнішніх» інстанцій (у поліцію або відповідні відділи суду);
 • Викладачі, замість того, щоб шукати винних і карати, пропонують участь у медіації;
 • Сторони конфлікту спрямовують свою енергію на пошуки порозуміння;
 • Немає переможених, є лише переможці, тому що впоралися з конфліктом;
 • Студенти, які вирішують свої конфлікти й суперечки за допомогою медіатора, здобувають соціальні навички та громадянські компетентності;
 • Медіація дозволяє конструктивно вирішувати конфлікт, що означає пошук рішення проблеми, не впливаючи на особистість противника;
 •  Усі учасники конфлікту беруть на себе спільну відповідальність за проблему і пліч-о-пліч шукають рішення.