Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

04 листопада 2020 року викладачем Дудій Н.Я. в групі ЕП-21 проведено
відкрите заняття з дисципліни «Біологія і екологія» на тему: «Сучасні
екологічні проблеми у світі та в Україні».
Метою заняття було показати сучасний вплив діяльності людини на
навколишнє середовище та шляхи вирішення екологічних проблем.
На занятті розглянули актуальні питання сьогодення, серед яких:
«Якість питної води», «Загибель медоносних бджіл через порушення норм
застосування засобів захисту рослин у садах», «Забруднення грунтів»,
«Поводження з медичними відходами під час епідемії коронавірусу» та інші.
Високий рівень знань та підготовку студентів відмітили: методист
коледжу Медведєва Л.В., заступник директора з  виховної роботи
Константинова Ж.Г., голова циклової комісії «Природничих дисциплін та
фізичного виховання» Мацейко С.В. та психолог коледжу Колотило Я.В.