«Сучасні проблеми хімії, біології і екології: шляхи їх вирішення»

15.04.2021 року в м. Чернівці у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»  відбулася студентська науково-пізнавальна інтернет-конференція «Сучасні  проблеми хімії, біології і екології: шляхи їх вирішення».

        У роботі інтернет-конференції взяли участь студенти І курсу таких спеціальностей, як «Комп’ютерна інженерія», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг» та «Інженерія програмного забезпечення».

         З  вітальним  словом  до  учасників науково-пізнавальної  інтернет-конференції звернулась  Мацейко С.В. – викладач хімії і екології, викладач вищої категорії,  викладач методист.

        Мета студентської науково-пізнавальної інтернет-конференції:

– сприяти проінформованості студентів щодо сучасних проблем хімії, біології і екології;

– залучення обдарованої студентської молоді до проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямків природничих наук;

– формування екологічної свідомості;

– сприяння формуванню  інтересу до природничих наук;

– підвищення ефективності і якості студентського дослідництва й підготовки студентів до участі в  обласних конкурсах та конференціях.

        Завдання конференції:  

– активізувати  пізнавальну і творчу діяльність студентів, прищепити навички cамостійної роботи з пошуку  додаткової   інформації;   

– науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення сучасних  проблем хімії,  біології і екології.

  Досить цікавими були виступи про глобальніекологічні проблеми, шляхи їх вирішення і вплив відходів на навколишнє середовище та людину.    

 Студенти прийшли до висновку, що глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до тих пір, поки все людство не об’єднається для її вирішення, оскільки від цього залежить майбутнє наступних поколінь. Як говорить древня індійська сентенція: «Природа – це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли у позику від нащадків».

        За результатами обговорення доповідей студентська науково-пізнавальна інтернет-конференція прийняла наступні рекомендації:

  1. Активізувати роботу студентів в організації науково-дослідної роботи студентів та проведенні наукових студентських конференцій.
  2.  Підтримати роботу гуртків з дисциплін  хімія, біологія  та екологія які спрямовані на розвиток студентської науки. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну результатами наукових досліджень зі студентською молоддю споріднених ВНЗ та проведення спільних наукових досліджень.
  3. Залучати до участі у конференції наукових працівників хіміків, біологів та екологів з метою розширення спектру питань, що розглядаються, обміну досвідом та додаткової експертної оцінки представлених здобутків з боку практичних фахівців галузі.
  4. Організувати проблемні науково-практичні конференції студентів з використанням інноваційних технологій у вигляді інтернет конференцій.

Студентська  науково-пізнавальна  інтернет-конференція сприяла залученню студентів до наукової роботи, дала можливість учасникам навчального процесу представити результати своїх робіт, познайомитися з проєктами інших доповідачів, обговорити спільні проблеми, обмінятися досвідом організації та проведення наукової роботи, обміну думками, враженнями, рекомендаціями, взаємозв’язку між хімією, біологією та екологією. Кожен учасник представив цікаві, змістовні презентації та проєкти. Впевнені, що результатом інтернет конференції стане напрацьований цінний практичний досвід. Заслухано та обговорено 10 доповідей.

Конференція відбулася на високому методичному та організаційному рівнях. Учасники висловлюють подяку організаторам  науково пізнавальної інтернет-конференції   «Сучасні  проблеми хімії, біології і екології: шляхи їх вирішення».

Учасники науково-пізнавальної  інтернет-конференції закликають: 

– підвищити обізнаність громадян щодо сучасних  проблем  хімії,  біології та екології;

– ініціювати та підвищувати громадський інтерес та інтерес зацікавлених сторін до проблем, пов’язаних з негативним впливом сучасних  проблем  хімії,  біології та екології.           

       Вважаємо, що згуртоване і спільне вирішення проблем, обумовлених сучасними  проблемами  хімії,  біології та екології, може і повинно стати найважливішим фактором суспільної і політичної консолідації народу і держави.

        У ході конференції відзначено високий організаційно-методичний рівень підготовки та проведення заходу, актуальність обговорюваної проблеми в сучасних умовах розвитку освіти.

Підведення підсумків студентської конференції провела Дудій Н.Я., викладач біології і екології, викладач першої категорії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

Програму конференції можна переглянути за ПОСИЛАННЯМ

«Ми самі повинні стати тією зміною, яку ми можемо бачити у світі»