Сучасні технології та їх вплив на суспільство.

10.11.2020 р. проведено відкрите заняття з дисципліни “Іноземна мова за ПС” –  циклова комісія туризму, іноземних мов в групі ПЗ-31 (викладач англійської мови  Авраменко І.М.) Тема заняття: Сучасні технології та їх вплив на суспільство.  Нанотехнології. Мета заняття:практикувати студентів в усному монологічному та  діалогічному мовленні, формувати навички аудіювання з метою розвитку  фонематичного слуху та тренування фонематичної пам’яті. Сприяти вихованню  ділових якостей спеціаліста, формувати відповідальне ставлення до майбутньої  професії. На занятті були присутні викладачі іноземних мов, методист коледжу,  викладачі спецдисциплін