СИЛА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА ВКОТРЕ ОБ’ЄДНАЛА ФІЛОЛОГІЧНУ СПІЛЬНОТУ УКРАЇНИ

Васиьль Чернівчан – Директор Чернівецького індустріального фагового коледжу
Професор Юрій Сафонов –
Заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» доктор економічних наук
Тетяна Антонюк –
Голова Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти, викладач-методист Чернівецького індустріального фахового коледжу
Ірина Лепеха –
Завідувач науково-методичним кабінетом соціально-гуманітарної освіти ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»
Олена Маленко –
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені    Г.С. Сковороди

21 вересня 2023 року на базі Чернівецького індустріального фахового коледжу в режимі онлайн відбулася Всеукраїнська нарада «Особливості організації освітнього процесу в закладах вищої та фахової передвищої освіти України в умовах воєнного стану» та практичний семінар «Осучаснення змістового компоненту в процесі викладання циклу філологічних дисциплін – нагальна вимога сьогодення», організована за сприяння ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр  вищої та фахової передвищої освіти», Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації та за участю: 

  • заступника директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» доктора економічних наук, професора Юрія САФОНОВА,   
  • заступника директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Миколи ХоменкА,
  • завідувача науково-методичним кабінетом соціально-гуманітарної освіти ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Ірини ЛЕПЕХИ,
  • директора Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації Оксани САКРІЄР,
  • директора Чернівецького індустріального  фахового коледжу Василя ЧЕРНІВЧАНА,
  • голови Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслуженого працівника освіти, викладача-методиста Чернівецького індустріального фахового коледжу Тетяни АНТОНЮК,
  • доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Ірини КОЧАН,
  • доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені    Г.С. Сковороди Олени  МАЛЕНКО.

Під час наради фахівці з усіх областей України поділилися своїм досвідом, дослідженнями та інноваційними підходами до викладання та вивчення мови і літератури; обговорили актуальні проблеми та виклики у сфері філології і шляхи їх вирішення, особливості організації освітнього процесу в ЗФПО в умовах воєнного стану, актуальні питання філологічної освіти в кризових умовах сьогодення, основні тенденції викладання української мови в сучасному освітньому процесі. Широка географія учасників наради свідчить про актуальність обраної тематики, а також про активну громадянську позицію усіх членів Спілки у вирішенні освітніх питань та захисті української мови як стратегічно важливого чинника формування потужної нації.