«Торгівля людьми – ганебне явище сучасності!»

З метою ознайомлення студентів з протиправними явищами торгівлі людьми у сучасному суспільстві, як соціальним явищем, його історичними витоками і сучасними проявами в жовтні було проведено тренінги «Торгівля людьми – ганебне явище сучасності!» для студентів другого курсу (ТД-21,ВП-21).

Студенти вчилися: використовувати знання по праву в різних життєвих ситуаціях; як себе поводити у важких ситуаціях, спираючись на положення міжнародних правових документів; як  протистояти злу, насильству, несправедливості та руйнуванню навколишнього світу.

Тренінгова робота була спрямована на підвищення рівня поінформованості та усвідомлення другокурсниками гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорювались причини, форми та ознаки цього явища,виявляли небезпечні наслідки та шляхи потрапляння в ситуацію торгівлі людьми,а також на виховання  у студентів почуття відповідальності за свої вчинки, доброзичливість, людяність, пошану до людської особи.