Тренінг “робота в команді та ефективна взаємодія”

Роль студентського самоврядування надзвичайно важлива у кожному вищому навчальному закладі. Діяльність даного органу самоуправління багато в чому залежить від того, наскільки згуртовано та цілеспрямовано працюватимуть студенти, виконуючи різні завдання. Адже саме від рівня згуртованості залежить ефективність діяльності ради та психологічний комфорт кожного її члена.

Усвідомлюючи цю проблему 19 березня 2018 року практичним психологом Колотило Яною Василівною був проведений тренінг для членів студради «Робота в команді та ефективна взаємодія». Захід був спрямований на розвиток комунікативних навичок, умінь працювати в команді, емоційної стійкості студентських лідерів, впевненості в собі, приймати спільні рішення, доброзичливого ставлення один до одного.

Виконуючи вправи тренінгу, студенти навчились розуміти один одного, оволоділи навичками аналізу індивідуальних і групових проблем, прийомами ефективної взаємодії, умінням працювати в команді; навчилися знаходити подібності в учасників групи для покращення взаємодії між ними, усвідомлювати себе частиною команди та власну відповідальність перед колективом.

Тренінг мотивував представників студентського самоврядування до самовдосконалення, рефлексії, оволодіння механізмами комунікативної компетентності.