У ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” розпочато екзаменаційну сесію

З 04.05.2020 року у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»  розпочалась екзаменаційна сесія.

15.05.2020 року відбувся екзамен з дисципліни «Периферійні пристрої» у групи КІ-41 спеціальності  123 «Комп’ютерна інженерія »,  викладач Поповецька Л.І.
Екзамен проводився за допомогою сервісу Google Meet.

Теоретичні та практичні знання студентів було перевірено шляхом розгорнутих письмових відповідей у форматі Google Forms.

08.05.2020 року відбувся екзамен з дисципліни «Основи  програмної інженерії» у групи ПЗ-41 спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» викладач Гандабура М.С.
Екзамен відбувався у письмовій формі з використанням програмного забезпечення Google Meet та Google форми

12.05.2020 року відбувся екзамен з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж» у групи ПЗ-41 спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», викладач Баляснікова О.А.
Екзамен проводився за допомогою сервісу Google Meet.

Теоретичні знання перевірено шляхом проходження тестів у форматі Google Forms. Визначення рівня практичних знань відбулося шляхом налагодження та адресації комп’ютерних мереж у симуляторі Packet Tracer.

08 травня 2020 року в групі МД-31 відбувся екзамен з дисципліни «Маркетингова товарна політика».
Екзамен складався з трьох частин онлайн тестування та вирішення ситуаційних завдань, захист наукових проектів на тему «Дослідження товарної марки. Історія створення»

05.05.2020 року відбувся екзамен з дисципліни «Маркетингова комунікаційна політика» у групи МД-31 спеціальності «Маркетинг» викладач Федько І.В.
Екзамен відбувався у письмовій формі з використанням програмного забезпечення Moodle, Hangouts Google та Google форми.

05.05.2020 р. успішно проведено екзамен у групі ПЗ-41 спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» з дисципліни «Системне програмування» викладач вищої категорії Чемолосова А.В.

Екзамен проходив у декілька етапів:

Перший етап перевірка теоретичних знань – виконання тестів.
Другим етапом було розв’язання задачі (створення програмного проекту на алгоритмічній мові С+ в інтегрованому середовищі розробки програмного забезпечення Visual Studio 2019).
Заключний етап – презентація створеного програмного проекту.