Видавництво та поліграфія

 Промислові підприємства та установи видавничо-поліграфічної діяльності різних форм власності Чернівецької області в останні роки динамічно розвиваються методом будівництва нових та реконструкції старих підприємств.

Нові комп’ютерні інформаційні системи та технології широко впроваджуються    в видавничо-поліграфічну  діяльність, у виробництво друкарських форм та рекламну діяльність (інформаційну, підготовка телевізійної реклами та реклами в засобах масової інформації, а також на виробництвах по виготовленню зовнішньої об’ємної реклами) та інші послуги пов’язані з поліграфічною та рекламною діяльністю і виробництвом.

Таким чином, достатня кількість підприємств і установ Чернівецької області відчуває потребу у спеціалістах в галузі комп’ютерної обробки текстової, графічної та образної інформації, що підтверджується укладеними угодами про підготовку, проходження практики і працевлаштування випускників цього профілю.

Підготовка студентів направлена на вивчення навчальних дисциплін професійного та практичної підготовки студентів, пов’язаних із складанням суцільного тексту та складних видів тексту, експлуатації обладнання до друкарських процесів, виготовлення друкарських форм, верстання газетних та книжково — журнальних сторінок в друкарнях та редакціях газет.

Підготовка фахівців буде проводитись за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” з цільовою направленістю підготовки для роботи за такими видами економічної діяльності: видавнича справа, поліграфічна діяльність, виробництво друкарських форм, рекламна діяльність (інформаційна, підготовка телевізійної реклами та реклами в засобах масової інформації, а також на виробництвах по виготовленню зовнішньої об’ємної реклами) та інші послуги пов’язані з поліграфічною та рекламною діяльністю і виробництвом.

Підготовка фахівців за спеціальністю обґрунтовується наступним

–        замовленням на підготовку фахівців;

–        забезпечення студентів навчальними посібниками та підручниками.

–        матеріально — технічним забезпеченням спеціальності.

Підготовка спеціалістів даного напрямку в області не ведеться, потреба в даних спеціалістах є, на що технікум отримав замовлення від підприємств та організацій міста.

Високий попит на ринку праці з даного напрямку дає можливість працевлаштування.

Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також Міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня.

Сфери використання молодших спеціалістів “техніків -технологів видавничої справи” за такими видами економічної діяльності:

  • Целюлозно – паперова промисловість, видавнича справа
  • Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів
  • Виробництво друкарських форм
  • Інші послуги, пов’язані з поліграфічним виробництвом.

Фахівець здатний виконувати зазначену роботу:

1.      Законодавчі, вищі державні службовці, керівники.

2.      Керівники підприємств, установ та організацій.

3.      Керівники виробничих та інших основних підрозділів.

4.      Керівники виробничих підрозділів у промисловості.

5.      Головні фахівці — керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості.

6.      Начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості.

7.      Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.

8.      Технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки.

9.      Технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки.

10.    Оператори електронно – обчислювальної (комп’ютерної) техніки.

Фахівці також можуть займати первинні посади: коректора, оператора на ЕОМ для кодування тексту, майстра виробничого навчання, лаборанта, техніка, диспетчера, техніка з підготовки виробництва, начальника бригади, майстра цеху, майстра дільниці, майстра контролю, майстра зміни, майстра виробничої дільниці, майстра виробництва.

Після закінчення коледжу випускники повинні вільно володіти комп’ютерною обробкою текстової, образної та графічної інформації, вміти користуватись сучасними комп’ютерними програмами: “Fotoshop”, “Auto Сad” та інші, отримати теоретичні і практичні навики створення газет, журналів, книг, рекламної продукції різних видів.

Кращі випускники спеціальності можуть продовжити навчання за вказаним фахом у “Львівській академії друкарства “, Національному університеті “Львівська політехніка”.