Відкрите бінарне заняття за темою «Під’єднання зовнішніх пристроїв до комп’ютера» з дисциплін «Архітектура комп’ютерів» (викладач Поповецька Л.І.) та «Англійська мова за професійним спрямуванням» (викладач Столяр Н.В.).

13 квітня 2016 року було проведено відкрите бінарне заняття за темою «Під’єднання зовнішніх пристроїв до комп’ютера» з дисциплін «Архітектура комп’ютерів» (викладач  Поповецька Л.І.) та «Англійська мова  за професійним спрямуванням» (викладач Столяр Н.В.).Викладачі дисциплін поставили  за мету, що базується на одночасному використанні  практичного й теоретичного матеріалу з двох дисциплін  гуманітарного й  технічного циклів, з’ясувати значимість, взаємовплив і продуктивність подібних видів навчальних занять. Студенти мали змогу продемонструвати  уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати та виділяти головне; розвивати свої комунікативні навички,узагальнити матеріал, як систему знань тощо.

20160413_122744 20160413_123619 20160413_124340