Відкрите заняття з дисципліни «Web-дизайн»

28 лютого 2020 року викладачем Балясніковою О.А. у групі ПЗ-31 проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Web-дизайн» на тему: «Використання форм на web- сторінках».
Ефективне запам’ятовування та засвоєння матеріалу організовано за допомогою електронних флеш-карток.

Використано різні методи перевірки рівня засвоєння студентами знань та навичок з навчальної дисципліни:

1. Усний колективний контроль на основі взаємоперевірки знань студентами.

2. Програмований контроль з використанням РС.

3. Практична перевірка міри засвоєння теоретичних основ теми.

Високий рівень знань студентів по темі заняття відмітили присутні: методист коледжу Медведєва О.В., голова циклової комісії «Програмування, видавничої поліграфії та комп’ютерної інженерії» Гандабура М.С., психолог коледжу Колотило Я.В., викладач Храпко Л.О.