Виставка навчальної літератури англійською мовою за професійного спрямування

     Загальною метою викладання та вивчення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні. Сучасні вимоги до підготовки майбутнього спеціаліста потребують від нього:

  • бути плідним учасником міжкультурної комунікації;
  • мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах;
  • бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела.

З метою підготовки кваліфікованих спеціалістів, викладачами іноземних мов  та бібліотекарями коледжу була підготовлена виставка навчальної літератури англійською мовою за професійного  спрямування. Студенти  І-ІІІ курсів відвідали  книжково-інформаційну виставку  у бібліотеці нашого коледжу. Юні спеціалісти ознайомились з літературою з англійської мови фахового спрямування.

20160614_095451