Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В

СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ

28 січня 2021 року в режимі онлайн за посиланням: https://meet.google.com/zwd-pamy-gek

Метою конференції є обговорення теоретичних, практичних аспектів і
перспектив розвитку освітнього процесу в Україні та Європі, зокрема
переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.
За підсумками роботи конференції учасники отримають сертифікати.
Основні положення розглянутих під час конференції питань буде висвітлено
в електронному збірнику тез доповідей.
Тематичні напрями


1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення
української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої
освіти.

2. Формування базових комунікативних компетентностей під час
опанування мови професійного спілкування.


3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.

4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового
бакалавра в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.


5. Компетентнісний підхід до реалізації студентоцентрованого навчання.


Зареєстровані учасники отримають від модераторів секцій покликання
на конференцію.