Висновки експертної комісії по підсумкам акредитаційної експертизи освітньої діяльності закладу вищої освіти Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Ознайомитись з експертними висновками можна за Посиланням нижче