Забезпечення відмовостійкості інформаційних систем

23 листопада відбувся семінар на тему «Забезпечення відмовостійкості інформаційних систем» для студентів IV курсу групи РП-41 спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», координатором якого стала викладач коледжу Баляснікова О.А. Заслухані вступна лекція викладача та доповіді студентів, після чого проведено колективне обговорення матеріалів доповідей.

На даний час простежується явна тенденція посилення вимог до інформаційних систем, які забезпечують безперервність процесу, і тому є просте пояснення – ціна хвилини простою інформаційної системи з кожним роком збільшується експоненціально. При цьому швидко зростає і число ІТ-систем, які обслуговують безперервні процеси, і, отже, теж повинні функціонувати в безперервному режимі.

Відмовостійкість інформаційних систем – мета, яка ставиться ІТ-підрозділам будь-яких компаній. Мінімізація вимушених і регламентованих простоїв інформаційних систем є критерієм ефективності і якості ІТ-інфраструктури.

На допомогу ІТ-фахівцям надається великий і різноманітний набір інструментів, що дозволяють мінімізувати ризики збоїв на будь-якому з рівнів інфраструктури, однак підібрати необхідні інструменти і грамотно їх використовувати часто дуже складно.

Залежно від архітектури інформаційних систем і ІТ-інфраструктури завдання підвищення відмовостійкості може вирішуватися на різних рівнях:

  • забезпечення відмовостійкості апаратних платформ за рахунок використання вбудованих механізмів дублювання критичних вузлів і систем, забезпечення належного рівня технічної підтримки обладнання;
  • використання кластерів високої доступності засобами систем віртуалізації, які забезпечують автоматичну міграцію і запуск віртуальних машин і даних інформаційних систем на робочих вузлах;
  • побудова стійких до відмов і NLB кластерів засобами додатків і операційних систем.

Мета семінару – навчити студентів працювати з масивом професійної інформації, а також сформувати навички наукової полеміки.