Захист курсових робіт студентами IV курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

З 6 по 9 листопада 2023 року відбувся захист курсових робіт з дисципліни “Бази даних в інформаційних системах” перед комісією у складі викладачів коледжу Григорій Г.Г., Гандабури М.С., Баляснікової О.А.

Курсова робота є самостійно виконаним дослідженням певної теми, в процесі якого студент здобуває навички, які стануть йому у нагоді протягом усього життя – самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань.

Курсова робота з дисципліни “Бази даних в інформаційних системах” – важливий елемент навчального процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань організації, структуризації, доступу, аналізу та оновлення даних.

В сучасних інформаційних системах бази даних грають ключову роль у забезпеченні ефективного функціонування, а також у розвитку та впровадженні різноманітних технологій, які використовуються для обробки та управління даними. Члени комісії відмітили високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Студенти продемонстрували реальний результат своєї роботи та почули схвальні відгуки членів комісії та одногрупників, що є найкращою мотивацію для навчання.