Захист науково-дослідних робіт МД-31

Сьогодні 21.11.2023р відбувся захист науково-дослідних робіт групи МД-31
спеціальності «Маркетинг». Були присутні викладачі: Васкан А.В., Антонюк Т.М., Чернівчан
І.В.
Ратнікова Ю.А. презентувала дослідження «Пряма реклама та система ”Паблік
рілейшнз“ як елемент маркетингової інформаційної системи». Актуальність теми: Пряма
реклама і PR допомагають компаніям вирізнятися серед конкурентів, створюючи власний
образ і комунікуючи унікальні переваги своїх продуктів або послуг.


Стрілак К.Р. доповіла про «Формування іміджу підприємства». Актуальність теми:
Імідж організації – це образ організації, який існує у свідомості людей.

Цвентарна К.О. представила «Сутність та значення комплексу маркетингових
комунікацій підприємств». Актуальність теми: Комплекс маркетингових комунікацій
підприємства включає в себе різноманітні засоби та методи спілкування з цільовою
аудиторією з метою підвищення усвідомленості про бренд, залучення нових клієнтів,
збільшення продажів та покращення репутації компанії.


Калинюк М.Д. ознайомила з темою «Соціально-етичний маркетинг як складова бренд-
орієнтованого управління підприємством». Актуальність теми: Науковці все рідше
повертаються до аналізу концепції маркетингу, адже, класичний ряд концепцій,
сформований Ф.Котлером вичерпав дану проблему. Всі подальші дослідження базуються
саме на цьому.

Кушіцька М.Д. досліджувала «SMM-менеджер. Специфіка професії». Актуальність
теми: В умовах постійної зміни технологій і споживацьких уподобань, компанії постійно
шукають нові способи взаємодії зі споживачем, тому важливо розуміти їх
теоретикометодологічні основи для ефективного використання.
Студенти захистили свої науково-досліді роботи та показали високий рівень знань.
Захист дає змогу удосконалити знання в галузі маркетингу та української мови за
професійним спрямуванням.