ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ГРУПИ ТД-41

29 листопада 2021 року в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі відбувся захист науково-дослідних робіт студентів групи ТД-41 спеціальність 242 «Туризм».

Організаторами були: викладач української мови за професійним спрямуванням Антонюк Т.М; викладачі спецдисциплін Тирон І.І. та Столяр Н.В.

Теми робіт погоджено із викладачем спецдисциплін Тирон І.І.

Відповідно до фахових напрямків спеціальності, студенти висвітлили такі науково-дослідні роботи:

  1. «Країна висхідного сонця Японія» (студенти Гордей М.І., Деркач Н.М., окан Н.Ю.);

Актуальність теми дослідження сучасного стану розвитку туризму в Японії. Метою дослідження є характеристика основних видів та центрів туризму в Японії з точки зору привабливості для внутрішніх та іноземних туристів.

  • «Способи організації екстримального туризму» (студентка Москалюк К.С.);

Актуальністю цієї науково-дослідної роботи є пояснення важливості та актуальності туризму як суспільного явища. Необхідно звернути увагу на зростаючу популярність цього виду відпочинку та дозвілля у всьому світі та в Україні зокрема.

  • «Рекламна діяльність туристичного підприємства» (студентка Стасюк А.І.);

Актуальність: Від правильно організованої рекламної стратегії фірми багато в чому залежить її успіх на ринку. Мета наукової роботи: визначення особливостей використання реклами в діяльності туристичних підприємств і вивчення організації рекламної діяльності туристичного підприємства «ПРАГА ТУР».

  • «Техніка проведення екскурсії та новизна в її проведенні» (студентка Унгурян А.О.);

Актуальність теми полягає в тому, що туризм та екскурсії – активний засіб пізнання навколишнього світу, формування кругозору, підвищення рівня знань, естетичних і культурних смаків громадян та гостей України, особливо школярів і студентської молоді.

  • «Винний туризм» (студентка Корпан Л.В.);

Актуальність теми. Одним з перспективних напрямків розвитку сучасного ринку туристичних послуг є винний туризм – тематичний вид туризму, який передбачає ознайомлення з виробництвом, традиціями споживання, дегустацію і придбання алкогольних напоїв безпосередньо у виробника в конкретному регіоні. 

  • «Транспортне забезпечення в індустрії туризму» (студенти Постевка М.В. Боднарюк Ю.Ю.);

Актуальність теми: послуги перевезень туристів, як складова частина індустрії туризму, займають одне з провідних місць у складі туристичного продукту. Це пов’язано з тим, що всі туристські маршрути (крім пішохідних) припускають, наявність транспорту для доставки подорожуючих до місця відпочинку чи екскурсії та повернення додому.

  • «Інформаційні технології, як основа успішного розвитку туристичного підприемства» (студентка Равлик Т.С.);

Актуальність дослідження є насамперед проникнення сучасних інформаційних технологій в різні сфери людської діяльності, на сьогоднішній день стає одним з найважливіших чинників підвищення ефективності процесів. Метою дослідження є показ головних факторів розвитку та просування туристичних посгуг через призму ІТ-технологій.

Всі студенти захистили свої презентації та показали достатній рівень знань. Даний захіст дає змогу студентам удосконалювати, систематизувати знання в галузі туризму, а також формувати та захищати свої роботи.