ЗАХИСТ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ГРУПИ КІ-41

20 листопада 2020 року в групі КІ-41 було проведено захист наукових робіт на теми: «Що таке нейронні мережі, і що вони можуть?», «Вплив комп’ютера на організм людини та аналіз та гігієнічна оцінка впливу компютерної техніки на здоров’я», «Кібербезпека, її структура та розвиток в Україні та світі», «Дослідження 5G та його впливу на людину» (викладачі  Антонюк Т. М., Баляснікова О.А.)

Метою розроблення наукових робіт було розвинути у студентів навички з пошуку, аналізу та узагальнення інформації та розвинути допитливість і розумову активність.

Теми робіт погоджено із викладачем спецкомп’ютерних дисциплін Балясніковою О.А., яка була присутня на захисті.

Науково-дослідна робота: «Що таке нейронні мережі, і що вони можуть?»

Підготували студенти: Стоколос В.П., Ярошовець Д.О., Антропов С.О.

Актуальність теми:

          Актуальність створення штучного інтелекту в даний час пов’язана зі складністю проблем, які доводиться вирішувати сучасному людству. До таких проблем можна віднести освоєння космосу, прогнозування природних катаклізмів і антропогенного впливу на навколишнє середовище, створення складних інженерних проектів, використання сучасної техніки в медицині і багато наукових досліджень.

         У даний час створюються все більш і більш вдосконалені програми, які максимально нагадують за своєю дією розумові процеси людини. Вони значно спростили наш побут, працю і грають велику роль в сучасному житті і науці.

Науково-дослідна робота: «Кібербезпека, її структура та розвиток в Україні та світі»

Підготував студент: Назарчук А.В.

Актуальність теми:

Реалії сьогодення свідчать про те, що кіберзагрози еволюціонують в прискореному темпі, кіберзлочини стають досконалішими, краще організованими і транснаціональними. Це зумовлено тим, що інтернет, цифрові послуги, інформаційно-комунікаційні технології  стали невід’ємною частиною людського буття: від електронного документообігу, інтернет-магазинів та онлайн-банкінгу до систем інтернету речей та інтелектуальних систем управління підприємствами.

Науково-дослідна робота: «Вплив комп’ютера на організм людини, аналіз та гігієнічна оцінка впливу комп’ютерної техніки на здоров’я»

Підготував студент: Парадуха А.В.

Актуальність теми:

Всеохоплююча інформатизація суспільства як глобальний, загальносвітовий процес та багатопланові зміни в організації праці спонукає людей використовувати різноманітні засоби електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки та опановувати відповідні інформатичні технології. При цьому, упровадження комп’ютерних засобів (КЗ) в усі сфери життєдіяльності людини виявило не тільки позитивні, а й негативні наслідки їх використання, зокрема, щодо погіршення здоров’я та зниження функціональності організму.

Тому, при облаштуванні й обладнанні комп’ютерних кабінетів, нормуванні тривалості роботи, необхідно неухильно дотримуватися санітарних, ергономічних, гігієнічних норм та проводити певні фізкультурно-оздоровчі заходи. Це дозволить усім працюючим за комп’ютерами значно зменшити їх вплив на здоров’я, фізичний стан та психіку людини.

Науково-дослідна робота: «Дослідження 5G та його впливу на людину»

Підготував студент групи: Ревуцький В.А.

Актуальність теми: 

Стандарт мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) – це новий етап розвитку технологій, який покликаний розширити можливості доступу в Інтернет через мережі радіодоступу.

Для нових смартфонів підтримку 5G називають важливою перевагою, а всі оператори рапортують про терміни впровадження і розширення покриття мережами 5G. Але що для простого користувача це все має означати? Якщо коротко, то зараз це питання актуальне лише для тих, хто проживає в не таких уже й великих зонах покриття даними мережами. Ці щасливчики отримують більш швидкий і більш стабільний доступ до мережі за умови наявності у них відповідного обладнання.