Заняття з хімії в групі ТД-11 «Значення хімії як науки і її роль у вирішенні глобалбних проблем людства».

Метою проведення заняття є: формування засобами навчальної дисципліни ключових компетентностей студентів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізаці особливості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

img_8342 img_8348 img_8349