Засідання методичного об’єднання керівників груп «Національно-патріотичне виховання студентів – шлях до життєвої компетентності»

15 грудня 2022 року у коледжі відбулося засідання методичного об’єднання керівників груп «Національно-патріотичне виховання студентів – шлях до життєвої компетентності».

   Спочатку з доповіддю «Надання психологічної та психосоціальної  підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни» виступила заступниця директора з виховної роботи Колотило Я.В. Вона ознайомила керівників груп особливостями надання першої психологічної допомоги, основна суть якої – надання загальнолюдської підтримки та практичної допомоги людям, які постраждали через тяжкі кризові події.

У методичній доповіді «Патріотизм як суспільна та особистісна цінність. Концептуальні засади національно-патріотичного виховання» керівник групи ЕТ-31 Кузик М.С. наголосила на важливості громадянсько-патріотичного виховання студентів, як єдиного шляху повернення державності та актуальності цього питання щодо формування громадянина-патріота України, Захисника Вітчизни, а також поділилася своїм досвідом роботи з групою.

Керівник груп ПЗ-11 Гандабура М.С. у своєму виступі «Аукціон ідей: впровадження стратегії волонтерства в освітній процес. Волонтерство під час війни» зупинилася  на напрямках здійнення волонтерської діяльності та висвітлила питання волонтерства,  як ресурсу особистісно-професійного розвитку студентів.

В сучасном світі спостерігається стійка тенденція підвищення ролі спорту як сфери людської діяльності, саме тому керівник групи  ПЗ-21 Савенков О. Є. виступив з доповіддю «Спорт, як засіб ствердження національної самосвідомості та ідентичності» та зазначив, що виховний потенціал фізичної культури та спорту реалізується завдяки формуванню такого поняття як патріотизм. Отже, пріоритетними напрямками виховної роботи керівників груп є індивідуальний підхід до виховання особистості студента, стимулювання його внутрішніх сил до саморозвитку та самовиховання, формування патріотизму, надання психологічної та психосоціальної підтримки. Патріотичне виховання – це розвиток особистості, з високою національною самосвідомістю, готовністю до виконання громадянського, конституційного та професійного обов’язків. Саме тому у ЧІФК професійна підготовка майбутнього фахівця передбачає не тільки розвиток його розумових та творчих здібностей, але й засвоєння системи загальнолюдських, національно-патріотичних цінностей та понять, що мають становити основу його культури.