Завершення роботи експертної комісії з акредитацій

15 травня 2018 року завершила роботу експертна комісія з перевірки освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу “Чернівецький індустріальний коледж” щодо підготовки фахівців відповідності освітньої діяльності коледжу державним вимогам підготовки молодших спеціалістів. Із спеціальностей: 075 Маркетинг,
спеціальності 5.05070104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” та
5.05020201 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” .