Збереження культурної спадщини України

Мета: національно-патріотичне виховання молоді, поглиблювати розуміння студентами ролі культури у житті людства; формувати в студентів активну громадянську позицію щодо збереження культурної спадщини українського народу, всіх народів проживаючих на території України, почуття відповідальності за свої вчинки, уміння самооцінювати їх.

          Як часто в житті ми чуємо слово «культура». Цей вагомий термін увібрав у себе всі духовні й матеріальні надбання, створені людиною протягом усієї історії.

          Самобутня національна культура українського народу є невід’ємною частиною світової культури. Своїм корінням вона сягає в сиву давнину.