ЖИВУЧЕ ДЖЕРЕЛО СПІЛКУВАННЯ

25 серпня 2022 року на базі Чернівецького індустріального фахового
коледжу відбулося онлайн-засідання Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, учасниками якого стали 27 представників освітян-філологів усіх регіонів України.
Усвідомлюючи велику відповідальність за якісну організацію
освітнього процесу в цілому, викладання філологічних дисциплін зокрема, викладачі виявили активну громадянську позицію, згуртованість, одностайну підтримку державної політики в галузі освіти за умов воєнного стану в Україні.
Тетяна АНТОНЮК, голова спілки, заслужений працівник освіти
України, викладач Чернівецького індустріального фахового коледжу, у своєму виступі особливу увагу учасників заходу зосередила саме на
важливості філологічної освіти як можливості патріотичного виховання молоді, підтримку загальнонаціональної ідеї захисту суверенітету України, піднесення престижу й пріоритетності національної культури та державної мови. Саме в такому контексті за ініціативи Спілки та за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у серпні 2022 р. були поновлені навчальні програми з української мови, української літератури, української мови за професійним спрямуванням для закладів фахової передвищої освіти.
Голови обласних методичних об’єднань схвалили поновлений зміст
навчальних програм, адже укладачі надали перевагу актуальності навчальних тем та змістових ліній, орієнтованості навчання на становлення освіченої, високодуховної особистості майбутнього фахового молодшого бакалавра з урахуванням соціальних процесів, що зараз відбуваються в Україні.
Продовження обговорювання порушених на засіданні питань
передбачається під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти» (листопад, м. Рівне).
Учасники засідання протягом двох годин вели конструктивну дискусію про роботу Спілки під час воєнного стану, обмінювалися досвідом та виявили солідарність у спрямованості освітнього процесу на формуванні не тільки професіоналів, а й свідомих громадян суспільства, взяли активну участь в обговоренні перспективного плану роботи Спілки на 2022/2023 н. р.
Кожен з нас по одній цеглині «доброї справи» будує міцний фундамент перемоги, а в майбутньому – процвітання нашої України.
Все буде Україна!
Разом ми сильні! Ми переможемо!