Знавці біблії

Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє досягати бажаних результатів.

З метою підвищення інтересу студентів  до Біблії, виховання духовно-багатої, національно-свідомої особистості, залучення студентів до духовно-морального спрямування, 12 грудня в аудиторії №13 проведено конкурс малюнків на біблійну тематику та конкурс авторських віршів на біблійну тематику. До участі запрошувались студенти І, ІІ курсів. Студенти мали можливість взяти участь в одному або в двох конкурсах одночасно.